چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۲۰
 |  ۲/ مرداد/ ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۶
  |   نظرات: بدون نظر

کدام دانشگاه های ایران در رشته علوم ارتباطات اجتماعی پذیرش دارند؟

این مطلب به معرفی دانشگاه هایی در ایران می پردازد که در رشته علوم ارتباطات اجتماعی در گرایش های مختلف روابط عمومی، روزنامه نگاری، رسانه و … در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کار شناسی ارشد و دکترا پذیرش دارند.
این مطلب به معرفی دانشگاه هایی در ایران می پردازد که در رشته علوم ارتباطات اجتماعی در گرایش های مختلف روابط عمومی، روزنامه نگاری، رسانه و … در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کار شناسی ارشد و دکترا پذیرش دارند.
این بسته به‌منظور آشنایی بیشتر با رشته‌های حوزه علوم ارتباطات، جمع آوری شده است.

 

گروه دانش رسانه دانشگاه آزاد اسلامی

نام واحد کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
واحد علوم و تحقیقات تهران ……… ……… علوم ارتباطات اجتماعی علوم ارتباطات

مدیریت رسانه

تهران مرکزی(دانشکده خبر) مترجمی خبر انگلیسی علوم ارتباطات اجتماعی

روزنامه نگاری

روابط عمومی

روزنامه نگاری

تحقیق در ارتباطات

روابط عمومی

مطالعات فرهنگ و رسانه

علوم ارتباطات

مدیریت رسانه

فرهنگ و ارتباطات

تهران شمال ……… ……… علوم ارتباطات اجتماعی علوم ارتباطات
تهران غرب ……… ……… علوم ارتباطات اجتماعی ………
تهران شرق ……… علوم ارتباطات اجتماعی

روزنامه نگاری

روابط عمومی

علوم ارتباطات اجتماعی علوم ارتباطات
تهران جنوب ……… ……… ……… مدیریت رسانه
واحد دماوند ……… روزنامه نگاری

روابط عمومی

علوم ارتباطات اجتماعی ………
واحد ساری (مازندران) ……… ……… علوم ارتباطات اجتماعی ………
واحد قوچان (خراسان) ……… ……… علوم ارتباطات اجتماعی ………
واحد میبد (یزد) ……… روزنامه نگاری

روابط عمومی

علوم ارتباطات اجتماعی ………
واحد یزد ……… ……… علوم ارتباطات اجتماعی مدیریت سانه
واحد اردبیل ……… ……… علوم ارتباطات اجتماعی علوم ارتباطات
واحد الکترونیکی ……… ……… علوم ارتباطات اجتماعی ………
واحد تبریز(آذربایجان شرقی) ……… روزنامه نگاری

روابط عمومی

علوم ارتباطات اجتماعی ………
واحد شوشتر (خوزستان) ……… روزنامه نگاری ……… ………
واحد ابهر (زنجان) ……… روزنامه نگاری ……… ………
واحد جهرم (فارس) ……… روزنامه نگاری

روابط عمومی

……… ………
واحد آیت الله آملی (مازندران) ……… روزنامه نگاری ……… ………
واحد اراک (مرکزی) ……… روزنامه نگاری

روابط عمومی

تبلیغ و ارتباطات فرهنگی ………
واحد فراهان (مرکزی) ……… روزنامه نگاری ……… ………
واحد بندرعباس (هرمزگان) ……… روزنامه نگاری ……… ………
واحد همدان مترجمی خبر انگلیسی ……… ……… ………
واحد لامرد (فارس) مترجمی خبر انگلیسی ……… ……… ………
واحد خوراسگان (اصفهان) ……… ……… مدیریت رسانه های ورزشی علوم ارتباطات

مدیریت رسانه

واحد مبارکه

(چهارمحال و بختیاری)

……… ……… مدیریت رسانه های ورزشی ………
واحد سمنان ……… ……… ……… مدیریت رسانه
واحد نجف آباد (اصفهان) ……… ……… ……… مدیریت رسانه

گروه دانش رسانه دانشگاه سراسری، پیام نور، غیرانتفاعی

نام واحد کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
غیرانتفاعی –  سوره (تهران) ……… روزنامه نگاری

روابط عمومی

تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

مدیریت رسانه

………
غیرانتفاعی باقرالعلوم (قم) ……… ……… تبلیغ و ارتباطات فرهنگی فرهنگ و ارتباطات
غیرانتقاعی قرآن و حدیث (قم) ……… ……… حج و زیارت ………
غیرانتفاعی سبز (آمل) ……… ……… علوم ارتباطات اجتماعی ………
غیر انتفاعی – کرمان ……… روزنامه نگاری ……… ………
پیام نور تبریز

(آذربایجان شرقی)

……… روزنامه نگاری ……… ………
پیام نور بناب مرند

(آذربایجان شرقی)

……… روزنامه نگاری

روابط عمومی

……… ………
پیام نور بوشهر ……… روزنامه نگاری ……… ………
پیام نور جم (بوشهر) ……… روابط عمومی ……… ………
پیام نور تهران غرب ……… روزنامه نگاری

روابط عمومی

مدیریت رسانه مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش
پیام نور پردیس ……… روزنامه نگاری

روابط عمومی

……… ………
پیام نور دماوند ……… روزنامه نگاری ……… ………
پیام نور ری (تهران) ……… روزنامه نگاری ……… ………
پیام نور حسن آباد (تهران) ……… روابط عمومی ……… ………
پیام نور سرایان

(خراسان جنوبی)

……… روابط عمومی ……… ………
پیام نور بجنورد

(خراسان شمالی)

……… روابط عمومی ……… ………
پیام نور خرمشهر (خوزستان) ……… روزنامه نگاری ……… ………
پیام نور ایذه (خوزستان) ……… روزنامه نگاری

روابط عمومی

……… ………
پیام نور رامشیر (خوزستان) ……… روابط عمومی ……… ………
پیام نور شوش (خوزستان) ……… روزنامه نگاری ……… ………
پیام نور هفتگل (خوزستان) ……… روزنامه نگاری ……… ………
پیام نور اهواز (خوزستان) ……… روزنامه نگاری

روابط عمومی

……… ………
پیام نور گرمسار (سمنان) ……… روزنامه نگاری

روابط عمومی

……… ………
پیام نور سمنان ……… روزنامه نگاری ……… ………
پیام نور سرخه (سمنان) ……… روابط عمومی ……… ………
پیام نور استهبان (فارس) ……… روابط عمومی ……… ………
پیام نور خرامه (فارس) ……… روزنامه نگاری

روابط عمومی

……… ………
پیام نور سنندج (کردستان) ……… روزنامه نگاری ……… ………
پیام نور سیرجان (کرمان) ……… روزنامه نگاری ……… ………
پیام نور گرگان (گلستان) ……… روابط عمومی ……… ………
پیام نور خرم آباد (لرستان) ……… روزنامه نگاری

روابط عمومی

……… ………
پیام نور آمل (مازندران) ……… روزنامه نگاری

روابط عمومی

……… ………
پیام نور بهشهر (مازندران) ……… روابط عمومی ……… ………
پیام نور تنکابن (مازندران) ……… روزنامه نگاری ……… ………
پیام نور ساری (مازندران) ……… روزنامه نگاری ……… ………
پیام نور قائم شهر (مازندران) ……… روابط عمومی ……… ………
پیام نور محمود آباد (مازندران) ……… روزنامه نگاری

روابط عمومی

……… ………
پیام نور اصفهان ……… روزنامه نگاری

روابط عمومی

……… ………
پیام نور بهنمیر (مازندران) مترجمی خبر انگلیسی ……… ……… ………
پیام نور کرج (البرز) ……… ……… مدیریت رسانه های ورزشی ………
دولتی – شاهرود ……… ……… مدیریت رسانه های ورزشی ………
دولتی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ……… ……… مدیریت رسانه

دین و رسانه

………
دولتی علامه طباطبایی ……… روزنامه نگاری

روابط عمومی

حقوق ارتباطات

علوم ارتباطات اجتماعی

علوم ارتباطات
دولتی – تهران ……… علوم ارتباطات اجتماعی علوم ارتباطات اجتماعی

مدیریت رسانه

مطالعات فرهنگی و رسانه

مدیریت رسانه ای

علوم ارتباطات

دولتی – تبریز ……… ……… ……… مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش
دولتی خوارزمی (تهران) ……… ……… ……… مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش
دولتی تربیت مدرس ……… ……… ……… مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش
دولتی رازی (کرمانشاه) ……… ……… ……… مدیریت بازاریابی و رسانه ها در ورزش
دولتی صدا و سیما (تهران) ……… ……… علوم ارتباطات اجتماعی

روزنامه نگاری

مدیریت رسانه

………
دولتی – صدا و سیما ( قم) ……… ……… علوم ارتباطات اجتماعی ………
دولتی گرگان (گلستان) ……… ارتباطات اجتماعی ……… ………

گروه دانش رسانه دانشگاه جامع علمی کاربردی

نام واحد کاردانی کارشناسی
فرهنگ و هنر تهران واحد ۱ روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

روابط عمومی الکترونیک

فرهنگ و هنر تهران واحد ۴ روابط عمومی ………
فرهنگ و هنر تهران واحد ۶ خبرنگاری

روابط عمومی

………
فرهنگ و هنر تهران – واحد ۷ ……… مترجمی خبر انگلیسی

روابط عمومی امور رسانه

فرهنگ و هنر تهران واحد ۱۱ روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
فرهنگ و هنر تهران واحد ۱۴ روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه
فرهنگ و هنر تهران واحد ۱۸ روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه
فرهنگ و هنر تهران واحد ۲۳ روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه
فرهنگ و هنر تهران واحد ۲۵ روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه
فرهنگ و هنر تهران واحد ۲۶ روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

روابط عمومی الکترونیک

فرهنگ و هنر تهران واحد ۲۹ روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه
فرهنگ و هنر تهران واحد ۳۰ روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

فرهنگ و هنر تهران واحد ۳۱ روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
فرهنگ و هنر تهران – واحد ۳۲ ……… مترجمی خبر انگلیسی
فرهنگ و هنر تهران واحد ۳۳ روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه
فرهنگ و هنر تهران واحد ۳۴ روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

فرهنگ و هنر تهران واحد ۳۵ روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
فرهنگ و هنر تهران – واحد ۳۸ ……… مترجمی خبر اسپانیولی

مترجمی خبر انگلیسی

فرهنگ و هنر تهران – واحد ۴۱ روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

روابط عمومی الکترونیک

فرهنگ و هنر تهران واحد ۴۶ روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه
فرهنگ و هنر تهران واحد ۴۹ روابط عمومی روابط عمومی الکترونیک
فرهنگ و هنر تهران واحد ۵۵ روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه

روابط عمومی الکترونیک

فرهنگ و هنر اصفهان واحد ۱ عکاسی خبری

خبرنگاری

روابط عمومی

عکاسی خبری

روابط عمومی امور رسانه

روابط عمومی الکترونیک

فرهنگ و هنر اصفهان – واحد ۲ ……… مترجمی خبر انگلیسی
فرهنگ و هنر همدان واحد ۱ روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه
فرهنگ و هنر اسدآباد (همدان) روابط عمومی ………
فرهنگ و هنر آذربایجان غربی واحد ۱ ……… روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

روابط عمومی الکترونیک

فرهنگ و هنر بابل – واحد ۴ روابط عمومی مترجمی خبر انگلیسی

روابط عمومی امور رسانه

فرهنگ و هنر زاهدان واحد ۱ عکاسی خبری

روابط عمومی

روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
فرهنگ و هنر بوشهر واحد ۱ روابط عمومی مترجمی خبر انگلیسی

روابط عمومی امور رسانه

فرهنگ و هنر خراسان رضوی واحد ۲ روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

فرهنگ و هنر هرمزگان واحد ۱ روابط عمومی ………
فرهنگ و هنر کرمانشاه واحد ۱ خبرنگاری

روابط عمومی

عکاسی خبری

روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

فرهنگ و هنر رشت واحد ۱ خبرنگاری

روابط عمومی

روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

فرهنگ و هنر لرستان واحد ۱ روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
فرهنگ و هنر مازندران واحد ۱ روابط عمومی ………
فرهنگ و هنر مازندران واحد ۲ روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه
فرهنگ و هنر مازندران واحد ۳ روابط عمومی ………
فرهنگ و هنر مازندران واحد ۵ روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
فرهنگ و هنر اردبیل واحد ۱ روابط عمومی ………
فرهنگ و هنر یزد واحد ۱ عکاسی خبری

روابط عمومی

عکاسی خبری

روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

فرهنگ و هنر قم روابط عمومی
جهاد دانشگاهی (مشهد) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

روابط عمومی الکترونیک

جهاد دانشگاهی (بندر انزلی) خبرنگاری ………
جهاد دانشگاهی (بیرجند) ……… مترجمی خبر انگلیسی
جهاد داشگاهی (تبریز) ……… مترجمی خبر انگلیسی
جهاد دانشگاهی (گرگان) ……… روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
جهاد دانشگاهی (همدان) ……… روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
جهاد دانشگاهی (زاهدان) ……… روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
جهاد دانشگاهی (زنجان) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

جهاد دانشگاهی (بجنورد) خبرنگاری روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
جهاد دانشگاهی (رودسر) روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه
جهاد دانشگاهی (یاسوج) خبرنگاری

روابط عمومی

روابط عمومی امور رسانه
خبر (تهران) عکاسی خبری

خبرنگاری

روابط عمومی

مترجمی خبر انگلیسی

عکاسی خبری

خبرنگاری ورزشی

خبرنگاری سیاسی و اقتصادی

خبرنگاری اجتماعی و فرهنگی

روابط عمومی امور رسانه

خبر (اردبیل) عکاسی خبری

خبرنگاری

روابط عمومی

مترجمی خبر انگلیسی

عکاسی خبری

خبرنگاری سیاسی و اقتصادی

روابط عمومی امور رسانه

خبر (اهواز) عکاسی خبری

خبرنگاری

روابط عمومی

عکاسی خبری

خبرنگاری سیاسی و اقتصادی

روابط عمومی الکترونیک

خبر (شیراز) عکاسی خبری

خبرنگاری

روابط عمومی

عکاسی خبری

خبرنگاری اجتماعی و فرهنگی

روابط عمومی امور رسانه

خبر (میبد) عکاسی خبری

خبرنگاری

روابط عمومی

خبرنگاری اجتماعی و فرهنگی

روابط عمومی امور رسانه

روابط عمومی الکترونیک

شهرداری تهران ……… روابط عمومی امور رسانه
شهرداری رودهن (تهران) روابط عمومی ………
شهرداری پیشوا (ورامین) روابط عمومی ………
شهرداری کرج (البرز) روابط عمومی ………
شهرداری تبریز روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه
شهرداری بیارجمند (سمنان) روابط عمومی روابط عمومی الکترونیک
شهرداری صابین قلعه (زنجان) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
شهرداری امین شهر (کرمان) روابط عمومی ………
شهرداری های استان اصفهان (اصفهان) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
سازمان همیاری شهرداری های استان کرمان ……… روابط عمومی الکترونیک
سازمان همیاری شهرداری های استان بوشهر روابط عمومی ………
فرهنگی هنری شهرداری تهران روابط عمومی ………
خبرگزاری فارس (تهران) عکاسی خبری

خبرنگاری

مترجمی خبر انگلیسی

عکاسی خبری

خبرنگاری سیاسی و اقتصادی

خبرنگاری اجتماعی و فرهنگی

روابط عمومی امور رسانه

روابط عمومی الکترونیک

خبرنگاران (مشهد) خبرنگاری

روابط عمومی

عکاسی خبری

خبرنگاری اجتماعی و فرهنگی

روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

گرگان خبرنگاری

روابط عمومی

عکاسی خبری

روابط عمومی الکترونیک

کیش (هرمزگان) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
سرخس (خراسان رضوی) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
بیرجند (خراسان جنوبی) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

کنگان (بوشهر) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
ایلام خبرنگاری

روابط عمومی

روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
مهران (ایلام) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
شیروان و چرداول (ایلام) روابط عمومی ………
آران و بیدگل (اصفهان) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
نایین (اصفهان) روابط عمومی ………
گلپایگان (اصفهان) روابط عمومی ………
پارس آباد (اردبیل) روابط عمومی ………
گچساران (کهگیلویه و بویراحمد) خبرنگاری

روابط عمومی

روابط عمومی امور رسانه
فارسان (چهارمحال و بختیاری) روابط عمومی روابط عمومی الکترونیک
لردگان (چهارمحال و بختیاری) روابط عمومی ………
چابهار (سیستان و بلوچستان) روابط عمومی ………
وزارت ارشاد کرج (البرز) خبرنگاری

روابط عمومی

عکاسی خبری

روابط عمومی امور رسانه

وزارت ارشاد هرمزگان روابط عمومی ………
وزارت ارشاد کرمان روابط عمومی ………
وزارت ارشاد قزوین روابط عمومی ………
بنیاد شهید (البرز) ……… خبرنگاری قرآنی و مذهبی
بنیاد شهید (آذربایجان شرقی) روابط عمومی روابط عمومی الکترونیک
بنیاد شهید (اصفهان) روابط عمومی ………
خانه کارگر (تهران) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
خانه کارگر (اسلامشهر) روابط عمومی روابط عمومی الکترونیک
خانه کارگر (قائم شهر) روابط عمومی ………
خانه کارگر (گرگان) روابط عمومی ………
سازمان مدیریت صنعتی تبریز

(آذربایجان شرقی)

روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

سازمان مدیریت صنعتی ارومیه

(آذربایجان غربی)

روابط عمومی ………
بازرگانی (آذربایجان شرقی) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

روابط عمومی الکترونیک

بازرگانی (خراسان رضوی) روابط عمومی ………
صنایع دستی (تهران) روابط عمومی ………
صنایع دستی (مرکزی) روابط عمومی ………
صنایع دستی(سنندج) روابط عمومی ………
استانداری کرمان (کرمان) روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه

روابط عمومی الکترونیک

موسسه پژوهش و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی (تهران) روابط عمومی روابط عمومی الکترونیک
بنیاد آیت الله موحدی ساجدی (تهران) روابط عمومی روابط عمومی الکترونیک
شهید محلاتی (قم) خبرنگاری

روابط عمومی

خبرنگاری اجتماعی و فرهنگی

روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

رسانه (تهران) خبرنگاری خبرنگاری اجتماعی و فرهنگی
پاسارگاد (فارس) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
گروه ادیبان پارس (تهران) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
امام خمینی (تهران) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس (بوشهر) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
پارسیان روابط عمومی ………
شرکت خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه انزلی (گیلان) روابط عمومی ………
دانشگاه جهانی علوم اسلامی روابط عمومی ………
علوم پزشکی کوار روابط عمومی ………
شرکت تعاونی خدمات آموزشی اندیشه نو (سیستان و بلوچستان) روابط عمومی ………
شهدای شرکت لوله سازی اهواز (خوزستان) روابط عمومی ………
شرکت کارخانجات پارس الکترونیک روابط عمومی ………
امام حسین (آذربایجان غربی) روابط عمومی ………
شهید صیاد نزاجا روابط عمومی ………
گروه صنعتی انتخاب روابط عمومی ………
بهزیستی و تأمین اجتماعی برازجان (بوشهر) روابط عمومی ………
سازمان زندان ها (تهران) روابط عمومی ………

تهیه و تنظیم: سینا تفنگ چی

منبع : کاوشگران روابط عمومی

Print Friendly, PDF & Email
این مطلب را به اشتراک بگذارید sms whatsapp


مطالب مرتبط
مدیر سایتمدیر سایت روابط عمومی , جامعه مجازی , جامعه مجازی روابط عمومی , ارتباطات , فضای مجازی , سازمان , کسب و کار , رسانه , رسانه مجازی , شبکه های اجتماعی , فنآوری , فن آوری , کانال تلگرام روابط عمومی تمام مطالب این نویسنده

logo-samandehi
نماد اعتماد درگاه pay.ir
design design

Advert (1)

Advert (4)


آمار بازدید:

بازدید امروز: 204 بازدید

بازدید دیروز: 717 بازدید

بازدید کل : 365769 بازدید

افراد آنلاین: 0 نفر

...